SEDYELER VE KULLANIMI

Her yıl binlerce insan doğru olarak ilk yardım uygulanmadığından kaza, yaralanma ve hastalık nedeniyle kaybedilmekte daha da kötüsü sakat kalmaktadır.Hiç beklenmedik bir yerde ve hiç beklemediğiniz bir zamanda iş yerinde veya farklı bir yerde bir yaralanma, kaza veya acil bir durumla karşılaşılabilir.

Doğru ve zamanında yapılan ilk yardım uygulaması çoğu zaman hayat kurtarıcıdır.
HASTA VE YARALILARIN TAŞINMASI

Hastanın taşınması ve elbiselerin çıkartılması sırasında:
1. Zorlayıcı, rahatsızlık verici hareketlerden kaçınmalıdır.
2. Yararı olmayan gereksiz uygulamalar yapılmamalıdır.
3. Hastanın zarar görmesi engellenmelidir.
Hasta taşımakla görevli kişi:
Hasta kaldırılırken daima dizden eğilip doğrulmalıdır. Belden eğilme ve kaldırma hareketi yapılmamalıdır.
Sedye ile taşınırken güçlü kişiler hastanın baş tarafındaki saplardan tutmalıdır.
Sedye ile taşıma sırasında bir kişi komut vermelidir.
Komut sol -sağ, sol-sağ biçiminde değil, iç-dış, iç-dış olarak verilmelidir.


Yaralılar nasıl taşınmalı?

1. Kalça, omurga ve bacak kırığı olan, bilinci açık hastalar sırtüstü ve düz taşınır.
2. Şokta ve baygın olan hastalar bacakları kaldırılmış olarak taşınır.
3. Taşınırken kapalı kalp masajı ve yapay solunum yaptırılanlar düz yatar durum da taşınır.
4. Komada ya da bilinci kapalı durumda olanlar koma yatışında yarı yüzüstü du rumda taşınır.
5. Astımı ve nefes darlığı olanlar dik oturur durumda taşınır.